torsdag 26 mars 2015

Lev nu.

Bara säger det. Lev nu. 
Det är så lätt att fastna i det som varit, eller vad som komma skall.
Stanna upp och tänk efter, det är inte varken i dåtid eller i framtid vi lever i. Vi lever NU.
Klart att man ska ta tillvara på sina minnen, vårda dem, men man ska inte fasta i dem. Och att drömma om framtiden, planera och se till så att det kommande nuet blir så nära man vill att ska vara, det är självklart. Men lev nu. Ta till vara på det du har NU. Det är lika värdefullt som vad som var förr. Eller framtida drömmar. Det är NU vi kan påverka. Dåtiden har format nuet. Och i nuet kan vi förändra vårt framtida nu.
Ta till vara på det som finns nu. Och lev nu.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar